Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in /home/vgcom/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1942

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in /home/vgcom/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1942
Ofis: 0(212) 550 90 44            Mobil: 0(530) 222 91 44-45

Hizmet Sözleşmesi

1.TARAFLAR

Hizmet sözleşmesinde belirtilen hizmet ve ürünleri sağlayan Güneşli Hürriyet Mah. Menderes Cad.  No: 2 D/36 Karaca Plaza Bağcılar adresine mukim Virtual Goods şirketi ile üye kaydı bölümünde bulunan, detayları kaydedilmiş kişi / kurum müşteri olarak anılacaklar arasında, Virtual Goods’a ait olan http://www.vg.com.tr internet adresinde faaliyet gösteren sitenin kullanımı ve süre üzerinden satılacak hizmet ve ürünlerin aşağıda belirtilen koşul ve maddeler ile imza altına alınmış sayılacaktır. Taraflar bu hizmet sözleşmesinde yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2.KONU

2.1. İşbu sözleşme, tanımı yapılmış müşterini, site üzerinde gerçekleştireceği işlemlerde, verdiği siparişlerde, ilettiği sipariş ile ilgili mesajlarda ve bu bilgiler doğrultusunda hakkı doğan durumları, siparişlerine bağlı olarak ödemesi gerekli ücretleri düzenleyecektir.  Sözleşme bu hizmet ve işlemleri  ve ayrıca madde 6 ile belirtilen ve kapsamında olan diğer hizmetlerimizin sözleşmelerini de kapsamaktadır. Üye olan herkes bu maddelere tabiidir ve kabul ve beyan etmiş sayılmaktadır.

2.2. Üye bilgileri müşteriye ait olan, üye olma sırasında müşteri tarafından girilen bilgilerdir, bu bilgiler tüm işlemlerde kullanılacağından eksiksiz ve doğru girildiği varsayılmaktadır.

3.YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1.MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteri, yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,

Müşteri aldığı hizmet dahilinde, Virtual Goods tarafından belirtilen madde ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri aldığı hizmeti ya da hizmetleri üçüncü kişi ya da kurumlara ücretli ya da ücretsiz olarak dağıtamaz, satışını yapamaz. Üye olduğu andan itibaren www.vg.com.tr üzerinde yayınlanan her türlü beyan ve uyarıyı kabul eder.

Müşteri, alan adı, hosting veya satın aldığı hizmetlerin sözleşmeye bağlı olarak belirtilen durumlar dışında olabilecek diğer masrafların kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, eğer ücreti ödenmemişse ve aksi sözleşmede belirtilmemişse, yönetici panelinden içerik ekleme işlerinin kendisine ait olduğu kabul ve taahhüt eder.

Müşteri , satın aldığı hizmet ya da ürünün kullanımından doğabilecek herhangi bir yasal sorunlardan tamamı ile kendi sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Bu kullanım hizmetin içeriğine, ya da bilgilendirmesi yapılmasına, paylaşılan platformuna tamamı ile müşterinin sorumluluğuna aittir. Yapılan yorum, fikir ve paylaşımlardan Virtual Goods sorumlu tutulamaz olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Müşteri satın aldığı web hizmetinde ve ya herhangi bir üründe, virüsler, Truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri sisteme yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, site üzerinde lisanssız yazılımlar, hack, warez ve pornografik içerikler barındırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, içeriğini kendi kontrol ettiği hizmetlerimizde, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığının yalnızca kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Müşteri aldığı hizmetleri kullanırken problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

Müşteri,  Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, işbu sitede kişi veya kurumların telif haklarına aykırı olan, fikir ve/veya sanat eserlerine ait  hiçbir içerik yayımlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.2. VIRTUAL GOODS’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Virtual Goods, satın alınan hizmetin, belirtilen tarihlerde, belirtilen özelliklerde teslim edilmesiyle yükümlüdür. Gecikme yaşanması durumunda durumun telafi edilmesi, karşılıklı diyaloğa bağlı bulunup, müşterinin istememesi durumunda temin edilen para tamamı ile iade edilir.

Virtual Goods sağlanan ya da sağlanmakta olan hizmetlerde oluşabilecek yazılımsal hata ve sorunları mümkün olduğunca hızlı çözüme kavuşturmakla yükümlüdür.

Virtual Goods, müşteri tarafından, satın alınan hizmet ya da ürünün satın alınmasındaki maddeler dışındaki talepleri için her hizmet türü için belirlediği standart danışmanlık ücreti alarak yapacağını beyan eder.

Virtual Goods, hazırlanan ürün ve ya verilen hizmetin kaynak kod, dökümanlar, grafik gibi materyallerini müşteriye verme hakkını saklı tutar. Hazırlanan kaynak kodları Virtual Goods yetki vermedikçe görüntülenemez.

Virtual Goods, web tasarım paketlerindeki ekonomik web siteleri başlığı altındaki ürünlerinde, aldığı meblaa’nın danışmanlık hizmeti olarak alındığını beyan eder.

Virtual Goods, verilen hizmetlerin, belirlenen tarih aralığında Virtual Goods’tan kaynaklanabilecek herhangi bir durumda, zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde kendisine bilgi verilmesi halinde, zararın telafi edileceğini beyan eder.

4- HİZMET SÜRESİ

İşbu sözleşme sipariş ve ödeme işleminin http://www.vg.com.tr üzerinde ödeme kanallarından biri ile tamamlanması ve iletilmesi ile Müşterinin Ve Virtual Goods’un hak ve yükümlülükleri başlar.

Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

Siparişin verilip, hizmet ya da ürünün müşteriye temini http://www.vg.com.tr üzerinde ürün ya da hizmetin teslim süresi kadardır.

Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek bilgi, belge, veri,  döküman gibi kayıplardan Virtual Goods sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesinden Virtual Goods sorumlu tutulamaz.

5- HİZMET BEDELİ

Virtual Goods önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler bir sonraki dönemde yansıtılır. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

Virtual Goods,  geliştirilen ek yazılım hizmetini ücreti karşılığında Müşteri’ ye sağlar.

Hizmet bedeli’nin tamamı tasarım sürecinin başlangıcında, MÜŞTERİ tarafından fatura karşılığı Virtual Goods’ a ödenecektir.

Ödemelerin yapılmaması durumunda, Virtual Goods taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

6- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşme bununla birlikte 6 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında VirtualGoods’a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir).

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.