Animasyon Videolarının Ticari Amaçlar İçin Kullanımı

07 Mart 2019 / By VG

Geleneksel pazarlama taktikleri artık eskimiş olup amacına hizmet edemeyecek duruma gelmiştir. Hızla gelişen ve ortaya çıkan trendler ile birlikte, pazarlamacılar ürün ve hizmetlerine dikkat çekmek için yeni yol ve yöntem arayışına girişmişlerdir. Klasik pazarlama metodu olan DİİH (Dikkat, İlgi, İstek, Hareket) aynı zamanda en güvenli yöntem olmaktadır ve animasyon videoları da bu amaca mükemmel bir hizmet sunmaktadırlar.

  • Ürünlerini pazarlamak için animasyonu tercih eden girişimlerin satış oranları %40’a varan oranlarda artış göstermiştir.
  • Pazarlamacıların %93’ü online pazarlama, satış ve iletişim için videoları tercih etmektedirler.
  • B2B dahilindeki şirketlerin %96’sı gelecekte videoyu kullanmayı düşünmektedirler.
  • İnsanların %81’i kendi markalarının web sitesinde video kullanmaktadırlar.

Animasyon müşterinin ilgisini çekecek dinamizme sahip olduğundan, ister profesyonel ister duygusal isterse de eğlendirme amaçlı olsun pek çok farklı tonda müşteri üzerinde etki yaratma amacıyla kullanılabilmektedir.

İşte size girişimcilerin satışlarını artırmak için animasyonu nasıl etkili bir biçimde kullanabileceklerinin yolu.

Tanıtıcı Animasyon Videoları

Eğer şirketiniz son derece kaliteli ürünler üretmekte fakat bunu pazarlayamamakta ise tanıtıcı videolar bunu başarmanızın en iyi ve kolay yolu olabilir.

Tanıtıcı videolar görsel iletişim araçlarının önemli bir ferdi olup markanızı ön planda tutarak müşterilere ilginç ve eğlenceli bir yoldan markanız hakkında bilgi vermektedir.

Bunu Nasıl Yapıyorlar?

İki dakikalık bir zaman zarfında tanıtıcı videolar duygu ve mizahı araç olarak kullanarak müşterilerde kusursuz bir intiba bırakmaktadırlar. Bu şekilde duygusal bir reaksiyon meydana gelmekte ve bu durum sizi ‘seçilmiş kişi’ konumuna getirmektedir. Araştırmalara göre tanıtıcı videolar satış oranlarını %52’ye kadar artırmışlardır.

Siz de kendi tanıtıcı videonuzu yaratabilirsiniz, ancak öncellikle bir fikre, stratejiye ve doğru hissiyata sahip olmalısınız.

Hikâye Anlatıcı Videolar

Herkes hikayeleri sever. Bunun nedeni ise hikayelerin olayları ilginç bir şekilde ve renkli karakterler aracılığıyla aktarmasıdır. Devam etmeden önce Shawn Callahan’ın hikaye anlatımı üzerine olan videosunu izlemenizi tavsiye ederiz.

Ayrıca ticarete hikâye anlatımı önemli bir stratejine haline gelmiş olup sıkça kullanılmaktadır. Hikâyeler bize grafiklerin ve şemaların sunamadığı bir bakış açısı sunmaktadırlar.

İşverenler hikâyeleri spesifik bir amaca ulaşmak için kullanmaktadırlar. Microsoft, Motorola gibi üst düzey şirketler hikâye anlatımını fark yaratmak amacıyla kullanmışlardır.

Hikâye anlatımı yapan videolar marka tanıtımı veya reklam amacıyla profesyonel bir araç olarak kullanılabilmektedirler.

İşte size hikâye anlatım videonuz nasıl daha etkili hale getirebileceğinizin yolları:

  • Ürününüz ve müşteriler arasında bağ kurun.
  • Müşterinin duygusal tarafına göndermede bulunun.
  • Olay, Merak, Karakter, Geri Dönüş ve Anlaşmazlık Olgularını Kullanın.
  • Okuyucuların duygularına hitap edin.
  • Yolunuzdan ve amacınızdan sapmayın.

Royan Iyer bu konuda hakkında şöyle demektedir “Ürün veya çözümleri değil hikayenizi anlatın böylece müşteriler ile daha güçlü bir bağ kurmuş olacaksınız.”

Video Görsel Bilgi Grafiği

Şimdiki jenerasyon idrak etme bakımından okumaktan görselliğe doğru geçiş yapmıştır. Görsel bilgi grafikler ticari işlerde uzun zamandır kullanıla gelmişlerdir. İlgi çekici bir biçimde sunulmuş olan veri, bilgi, şekil ve grafikler analitik bilginin daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu yöntemin müşteriler üzerinde iyi bir izlenim bıraktığı görülmüş ve SEO performansını artırdığı bulunmuştur.

Bu yöntem etkili bir marka tanıtım yöntemi olduğunu ispatlamış durumdadır.

Örneğin powerpoint sunumu yapmak yerine bir video görsel bilgi grafiği raporu hazırlayabilirsiniz. Ayrıca bu grafikleri yıllık satış toplantılarında da kullanabilirsiniz. Bu şekilde çalışanlar istatistiksel verili daha hızlı kavrayabilmekte ve amaç ve hedefleri anlayabilmektedirler.

Bu tarz grafiklerin ticari amaçlar için kullanılması son derece kazançlıdır. Bu grafikleri içeren sosyal videolar 2010 yılında 2,7 trilyon izleyici sayısına ulaşmışlardır, 2009 yılında ise bu sayı 870 milyon idi.

 Görsel veri grafiklerini kullanmakta halen tereddüt yaşıyorsanız aşağıdaki videoyu izleyin.

Beyaz Tahta Animasyonu

Beyaz Tahta Animasyonu aynı zamanda video işaretleme olarak da bilinmektedir. Sadece bir tahta ve birkaç skeç ile siz öylesine yaratıcı vurgular meydana getirerek videonuzu iletmiş olursunuz ki bu durum mucizevi sonuçlara yol açabilir.

Daha aza mal olabilir ancak son derece etkili bir pazarlama aracı olabilir. Şirketinizin karmaşık bilgisini oldukça basit illüstrasyonlarla aktarabilir ve böylece müşterinin konuya daha hakim hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Powerpoint sunumları yerine bu animasyon türünü kullanarak mesajınızı daha etkili bir biçimde iletebilirsiniz.

ReelSEO’da yapılan bir röportajda da dendiği gibi: Fotoğraflar bin kelimeye bedelken videolar milyonlarca kelimeye bedeldirler.

Bundan öte bu animasyon çeşidi bir satış yapma aracı olarak da kullanılabilir. İşte size beyaz tahta animasyonunun online pazarda nasıl harikalar yaratığına dair kanıt.

Öğretici Videolar

Animasyonlu videolar eğitim amaçlı olarak da kullanılabilirler.

Bu videolar süreci veya ürünün çalışma biçimini resmetmek amacıyla kullanılabilirler.

Bu tarz videolarda animasyon daha derinlemesine bir kavrayışı mümkün kıldığından etkili bir unsur olmaktadır. Bu videolar çalışanlar için eğlenceli bir öğretim amacı olabilmektedirler.

Etkili bir video yaratmak için ekran görüntüleri ve/veya ekran kayıtlarını kullanabilirsiniz.

Ürünlerin Demo Videoları

Ürün demo videoları ve öğretici videolar aynıymışlar gibi görünebilirler ancak aralarına önemli bir fark mevcuttur.

Birincisi size ürünü odak noktasına yerleştirerek bilgi sunarken ikincisi size ürününü hikayesini sunmaktadır.

Demo videolar size ürünün neden gerekli olduğundan tutun da nasıl icat edildiğine ve etkilerine kadar pek çok konunda bilgi sunmaktadır. Esas olarak ürününüzü kullanmaya karar vermiş ve ürünün pratik yönlerini merak eden izleyicilere hitap etmektedir. Bu tarz videoları kullanarak ürününüzü tanıtabilir, pazarlayabilir ve daha geniş kitlelere hitap edebilirsiniz. Ürününüze bir miktar duygu ve mizah da katabilirsiniz.

 Bilinçli olmasa bile bu şekilde müşteriler rakipleriniz yerine sizi tercih edebilirler. Demo videoları pazarlama için oldukça etkili araçlar olup ticari hususlarda yadsınamaz başarılar sergilemişlerdir.

Padmapper, Dollar Shave Club, Biz4loans gibi şirketler bu videoları kulanmış ve oldukça olumlu sonuçlar ve geri dönüşler almışlarıdır.

Sağlık ve Emniyet Videoları

İSGY (İş Sağlık ve Emniyet Yönetimi) inşaat işçileri için saha çalışmalarındaki olası kazaların önlenebilmesi amacıyla 12 adet eğitim videosu hazırlamıştır.

Videoların konusu olası kazalar, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı, emniyetin sağlanması, mühendislik süreci, endüstride 3 boyutlu gezinti, elektronik öğrence vb. gibi konular olmaktadır.

Sağlık ve Emniyet Videoları ile meslektaş ve çalışanlarınızın tehlikeli bir durum karşısında nasıl davranmaları gerektiğini öğretebilir onların bu durumlardan en az hasarla kurtulmalarını sağlayabilirsiniz. Mesaj iletilirken eğlenceli veya emir veren bir ton kullanılabilir.

Web Ana Sayfaları

Büyük markalar daha büyük bir geri dönüşüm sağlamak için yüzlerce açılış sayfası kullanabilmektedirler. SEO kriterlerinde her sayfada aynı videoyu kullanmak iyi bir izlenim bırakmamaktadır. Canlı veya yüksek bütçeli animasyon videoları yaratmak da maliyetli olmaktadır. Bu sorunu çözmek için basit animasyon videoları kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda açılış sayfanızda ürününüzü eğlenceli bir üslup ile anlatan bir video da bulundurulabilir. Animasyon videoları açılış sayfasında hizmet hakkında bilgi verici konumunda da kullanılabilmektedirler.

Aynı zamanda bu videolar ürün reklamını yapan promosyonel videolar olabileceği gibi, müşteri ile olan bağı kuvvetlendirici unsurda bir teşekkür videosu da olabilir.  

Animaker size kendi başınıza kaliteli açılış sayfası videoları yaratmanız için hizmet vermektedir.

Kurum İçi İletişim

Melcrum sitesine göre “Dahili iletişim sayesinde insanlar iş birliğini, üretimi ve performansı artırarak çığı açan ticari başarılara erişmek için daha adanmış olmaktadırlar.”

Bu nedenle dahili iletişim şirket içi sağlıklı bir iletişimin oluşması için büyük öneme sahip olmaktadır. Çekici görsellerin kullanılmasıyla meslektaş veya çalışanlarınız ile daha derin ilişkiler kurabilmektesinizdir. Siz animasyon videosunu ister bir çalışanınıza motivasyon mektubu yollamak isterseniz de doğum gününü kutlamak için kullanabilirsiniz, karar sizin. Her ne olursa olsun kuşkusuz bu videolar amacına hizmet etmektedirler.

Böylesi bir amaçla video yaratmış olan Mill J.’e göre:

“Madde ve tarz yaratıcılığın temel unsurlarıdır”. Her ne kadar animasyon dikkat çekme, satın alma ve dönüştürme gücüne sahipse de esas olarak işe yarayan bir maddeye ve dikkat çeken bir tarza sahip olmalısınızdır.

Bu makale size animasyon video tarzının halihazırdaki bir madde ve duruma nasıl uygulanabileceğini göstermektedir. Böylece herkesin yararına olacak şekilde bir etki yaratılmış olacaktır.

Ancak bu yöntem tek yol değildir. Bu videoların ticari amaçlı kullanılabileceği sayısız yol ve durum mevcuttur. Başarı formülünüzü paylaşmak isterseniz lütfen yorum kısmına yazın.

Yazar

VG

Yorum Yaz

*Please complete all fields correctly